W Strażnicy Komtura


8 października 2020

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ostródzie odwiedzili Strażnicę Komtura w Woźnicach koło Mikołajek.

Klimat tego miejsca nawiązuje do czasów krzyżackich. Otoczony palisadą dziedziniec, rycerska symbolika, podziemne korytarze, ceglane, łukowe sklepienia – czas jakby stanął w miejscu. Już na wejściu młodzi zostali przywitani przez Komtura. Pod jego nadzorem, trzymając w rękach hakownice (jeden z najstarszych typów ręcznej broni palnej) oddali honorowy salut.

Następnie w atmosferze rycerskiej biesiady Komtur opowiadał o historii Warmii i Mazur, Galindów i Warmów, Zakonie Krzyżackim, tradycjach i turniejowych spotkaniach rycerskich. Nie zabrakło też rycerskich zabaw m.in. ubieranie rycerza, walka o tytuł Jagienki, rycerski alkomat, turniejowy wianek. Na koniec spotkania młodzież mogła sprawdzić swoją celność w strzelaniu z łuku. Taka „żywa lekcja historii” to niezwykle ciekawy, pouczający, ale i przyjemnie spędzony czas.

Wycieczka odbyła się w ramach programu autorskiego „Jak to na Warmii było”.