Chcą pogodzić naukę z pracą


18 listopada 2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz osób poszukujących pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie zorganizowało giełdę pracy. Przedsięwzięcie odbyło się 18 listopada br. Uczestnicy giełdy aplikowali na stanowisko ulotkarz – zatrudnienie odpowiednie dla młodzieży m.in. uczącej się w systemie dziennym.

Podczas spotkania szczegółowo przedstawiono ofertę pracy oraz warunki zatrudnienia, wskazując przy tym na specyfikę wykonywania tego rodzaju zawodu. Do stawianych przez pracodawcę wymagań należały m.in.: odpowiedzialność, dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań. Młodzi ludzie chętnie zadawali pytania dotyczące podjęcia zatrudnienia oraz starali się jak najlepiej zaprezentować swoją kandydaturę w trakcie indywidualnych rozmów z pracodawcą.

Bezpośrednio przed spotkaniem, specjaliści MCK udzielili młodzieży cennych wskazówek dotyczących autoprezentacji oraz zasad prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, niezbędnych w procesie rekrutacji. Jednocześnie pracownicy MCK OHP w Ostródzie omówili podstawowe przepisy dotyczące podpisywania umów zatrudnieniowych.