Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie


CEiPM w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3B
10-165 Olsztyn
tel. 89 527 62 03
e-mail: ceipmolsztyn@ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie  jest ponadpowiatową jednostką OHP realizującą zadania w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, prowadzenia poradnictwa i informacji zawodowej, prowadzenia pośrednictwa pracy, badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie realizowanych zadań.

CEiPM w Olsztynie pełni funkcję koordynacyjną względem jednostek podległych, działających w zakresie:

Doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz szkoleń