Konsultacje indywidualne w Ełku


20 czerwca 2020

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ełku trwają konsultacje indywidualne dla uczestników OHP. Głównym celem spotkań jest wsparcie młodych ludzi w planowaniu i podejmowaniu słusznych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Specjaliści rynku pracy (doradca zawodowy i pośrednik pracy) wraz z młodzieżą dokonują analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy i pomagają w reagowaniu na zmiany, które w nim zachodzą. W trakcie spotkań uczestnicy OHP analizują wiedzę na swój temat, mocne i słabe strony, zainteresowania czy predyspozycje zawodowe. Po czym ustalają cele i działania, które będą realizowali w najbliższym czasie.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem szkoły lub zawodu, umów się na bezpłatne konsultacje. W jednostkach OHP na Warmii i Mazurach czekają eksperci, którzy uwzględniając zarówno lokalne możliwości zatrudnienia, jak i indywidualne predyspozycje zawodowe, pomagają dokonać wyboru przyszłego zawodu, zaplanować karierę zawodową i edukacyjną, jak również wspierają przy zmianie zawodu, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy.

WYBIERZ JEDNOSTKĘ OHP