Pomagają bezdomnym psiakom


4 listopada 2019

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie we współpracy z olsztyńskim Hufcem Pracy realizują projekt „Pomagamy bezdomnym psiakom” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na los bezdomnych i pokrzywdzonych zwierząt.

31 października odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne dotyczące podziału zadań i harmonogramu przedsięwzięć związanych z realizacją projektu. W spotkaniu wzięła udział młodzież z olsztyńskiego Hufca Pracy wraz z opiekunami grupy. Uczestnicy podzielili się między sobą zadaniami, które będą realizować i za które będą odpowiedzialni.

Pierwszym zadaniem było sporządzenie projektu ulotki i plakatu informacyjnego o projekcie, które następnie młodzież rozdała w środowisku lokalnym. Obecnie odbywają się spotkania w szkołach, mające na celu przybliżenie problemu bezdomnych psów. Spotkania prowadzi pracownik schroniska w Tomarynach. W ramach projektu zaplanowano także zbiórkę karmy i akcesoriów niezbędnych dla czworonożnych przyjaciół. Etapem kończącym projekt będzie zbudowanie i przekazanie bud dla psów dla schroniska w Tomarynach.