Postawili na przyszłość


13 grudnia 2018

Poznali swoje predyspozycje zawodowe i przygotowali do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy projektu „Stawiam na przyszłość”, podopieczni Mrągowskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP, zakończyli udział w cyklu warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. Głównym celem warsztatów była integracja i aktywizacja młodzieży, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczestników oraz ich zainteresowań. Podczas zajęć dziesięcioosobowa grupa młodzieży uczyła się redagowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych tj. list motywacyjny i CV, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Poznała metody i techniki poszukiwania pracy. Podczas spotkań poruszane były także zagadnienia dotyczące równości płci i sytuacji kobiet i mężczyzn na dzisiejszym rynku pracy. Zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego OHP Malwinę Kucio były  ciekawe, dynamiczne i wzbudziły zainteresowanie u uczestników.

W ramach całego cyklu warsztatów doradcy zawodowi uświadomili młodzieży, iż planowanie kariery to czynność złożona, wymagająca dłuższej chwili skupienia, autorefleksji, wyobraźni i umiejętności przewidywania pewnych sytuacji. Pytania i dyskusje, jakie miały miejsce podczas spotkań świadczą o dużym zaangażowaniu młodzieży w planowanie swojej kariery zawodowej, a wiedza i umiejętności, jakie otrzymali z pewnością ułatwią im w przyszłości poruszanie się po trudnym rynku pracy.

Podczas ostatniego spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów. Była to już druga, po indywidualnym doradztwie zawodowym forma wsparcia w ramach projektu „Stawiam na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.