Wysokie składowanie w Kętrzynie


13 grudnia 2018

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kętrzynie prowadzi pionierski kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego wysokiego składowania kategorii II WJO.

Dziesięcioosobowa grupa młodzieży z zaangażowaniem przystąpiła do zdobywania kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Rozbudowany program zajęć teoretycznych oraz duża liczba godzin ćwiczeń praktycznych mają przygotować uczestników kursu do niełatwego egzaminu końcowego składanego przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Program kursu przewiduje między innymi uzyskanie wiedzy z zakresu czynności przygotowawczych i końcowych operatora przy obsłudze wózków, konstrukcji wózka, ładunkoznawstwa, zasad BHP, bezpiecznej wymiany butli gazowej. Pod okiem profesjonalnych instruktorów kursanci uczą się jazdy wózkiem widłowym oraz operowania hydraulicznym układem podnośnikowym pojazdu podczas podnoszenia ładunków na znacznej wysokości.

Moduł szkolenia zawodowego został poprzedzony warsztatami z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy MCK w Kętrzynie. Celem tego etapu było wyposażenie uczestników kursu w wiedzę przygotowującą do aktywnego poszukiwania oraz utrzymania zatrudnienia. W ramach zajęć kursanci dowiedzieli się jak sporządzić profesjonalne CV, gdzie poszukiwać ofert pracy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą, jakie znaczenie mają kompetencje interpersonalne w zespole pracowniczym. Komplementarne kwalifikacje uzyskane podczas modułu zawodowego i pozazawodowego dają pewność, że po ukończeniu kursu młodzi ludzie odnajdą się na współczesnym, wymagającym rynku pracy.

Kurs realizowany jest w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.