Poznajemy zawody przyszłości


4 sierpnia 2022

Jaki zawód zapewni mi pracę? W jakim kierunku warto się kształcić, by sprostać aktualnym wymaganiom rynku pracy i pracodawcy? Jakie cechy powinien posiadać idealny pracownik? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukiwała młodzież z Pasłęka podczas spotkania ze specjalistami OHP oraz przedstawicielem pasłęckiej firmy budowlanej.

Każdy młody człowiek staje przed wyborem swojej drogi edukacyjnej czy zawodowej. Warto w tym momencie pamiętać, aby patrzeć na ten wybór z perspektywy długofalowej, ponieważ zawody będące na topie obecnie, za kilka lub kilkanaście lat mogą nie być aż tak bardzo pożądane i popularne na rynku pracy. Wybór zawodu to dla każdego człowieka bardzo ważna sprawa, która rzutuje w przyszłości na zadowolenie i samorealizację. Wobec tego warto kształtować wśród młodzieży przekonanie, że właściwie określony cel określa drogę dojścia do niego. Orientacja zawodowa to przede wszystkim zapoznanie uczniów z różnymi możliwościami pozyskania zawodu. Prawidłowo prowadzona ma ogromne walory poznawcze i wychowawcze, dzięki którym młody człowiek dokona świadomego wyboru zawodu zgodnego z predyspozycjami i cechami charakteru.

Spotkanie odbyło się w ramach programu autorskiego „Poznajemy zawody przyszłości”. Jego celem było zwrócenie uwagi młodzieży na wagę i znaczenie planowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej, nabycie umiejętności planowania edukacji w kontekście przyszłego wyboru zawodu, uświadomienie uczniom ich własnych zasobów, rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości, słabych i mocnych stron oraz ocena cech osobowości w procesie planowania kariery zawodowej.