Projekt w Ełku zakończony


4 grudnia 2018

30 listopada br. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ełku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Od szkolenia do zatrudniania – YEI”. Podczas spotkania omówione zostały cele osiągnięte w ramach zrealizowanego projektu, młodzież opowiedziała o swoich wrażeniach, doświadczeniach i zdobytych kompetencjach.

W projekcie wzięło udział 20 osób w wieku 18-24 lata. Dla każdego z uczestników przewidziano indywidualne i kompleksowe formy pomocy. Przede wszystkim wsparcie psychologiczne, które pomogło w przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej. Następnie diagnozę potrzeb i predyspozycji zawodowych młodych osób, co pozwoliło na dopasowanie umiejętności każdego z uczestników do potrzeb rynku pracy i umożliwiło trafny dobór pozostałych rodzajów pomocy. Uczestnicy projektu wzięli również udział w zajęciach z kreowania wizerunku, gdzie pod okiem stylisty przeszli metamorfozę i zmienili swój wizerunek.

Kolejny i zarazem zasadniczy etap zakładał, iż każdy uczestnik ukończy kurs zawodowy w celu zdobycia lub zmiany zawodu, czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji. Wsparcie na tym etapie zostało uzupełnione o różnego rodzaju warsztaty, tj. kursy językowe, kursy komputerowe, kursy o standardzie ECDL, kursy prawa jazdy kat. B. Uczestnicy szkolili się w zawodach: magazynier z obsługą programu magazynowego oraz obsługą wózków jezdniowych, sprzedawca-magazynier z obsługą kasy fiskalnej, pracownik administracyjno-biurowy, kelner-barman-barista oraz grafik komputerowy. Następnie odbyli u lokalnych przedsiębiorców 3-miesięczny płatny staż zawodowy, który pozwolił im nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu.

Udział w projekcie był dla młodych ludzi ciekawym i cennym doświadczeniem, dzięki któremu podnieśli swoje kwalifikacje. Otrzymane wsparcie oraz możliwość nauki zawodu po okiem fachowców wzmocniła ich wiedzę i praktyczne umiejętności. Dzięki udzielonemu wsparciu już 15 młodych ludzi otrzymało zatrudnienie w lokalnych firmach. Za pozostałych uczestników trzymamy kciuki.

Pracodawcom zaangażowanym w realizację staży dziękujemy za współpracę, a młodzieży życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych