Dobra inwestycja


4 grudnia 2018

Podopieczni Hufca Pracy w Giżycku rozpoczęli zajęcia w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość – postaw na sukces”. Celem projektu jest stworzenie szans na podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży, ułatwiających w przyszłości zatrudnienie na regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

W projekcie weźmie udział 10 uczestników, uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej w Giżycku, kształcących się w obszarach zawodowych kucharz i stolarz. Podstawowym założeniem projektu jest odbycie przez uczestników trzytygodniowego stażu zawodowego w hiszpańskiej Maladze, który rozpocznie się wiosną 2019 roku. Przed wyjazdem na staż młodzież będzie uczestniczyć w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym, mającym zniwelować dotychczasowe bariery oraz pozwolić uczestnikom na wykorzystanie potencjału, jaki daje zagraniczny staż zawodowy. Ponadto przyszli stażyści wezmą udział w zajęciach z doradcą zawodowym, stanowiących okazję do przygotowania życiorysu zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV. Dokumenty pozwolą na dobranie miejsca praktyki zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem i umiejętnościami młodych ludzi.

Nad prawidłowym przebiegiem projektu czuwa jego koordynator – Barbara Leszczyńska z Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, która 3 listopada br. spotkała się z uczestnikami i przekazała im niezbędną wiedzę dotyczącą zajęć projektowych, wyjazdu oraz oczekiwań pracodawców podczas pobytu w Hiszpanii.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+