Projekt dobiegł końca


4 grudnia 2018

W Centrum Edukacji i Pracy młodzieży OHP w Elblągu zakończyła się realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, którego celem była aktywizacja młodych ludzi w wieku 18-25 lat, nie uczących się oraz biernych zawodowo.

Wsparcie rozpoczęło się od rozmowy z doradcą zawodowym, w celu określenia predyspozycji zawodowych i ustalenia indywidualnego planu działania dla każdego z uczestników. W ramach projektu młodzi ludzie skorzystali z pomocy stylisty oraz z usług fryzjerskich i kosmetycznych. Podczas trwania projektu młodzież miała możliwość skorzystania z kursów np. komputerowych, szkoleń oraz w ramach przedsięwzięcia z kursu prawa jazdy kat. B. Dodatkowo program obejmował bezpłatne posiłki oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, czy też zwrot kosztów za dojazdy na zajęcia. Po zakończonym kursie pośrednicy pracy zaoferowali uczestnikom miejsca stażowe na okres 3 miesięcy. Nad stażystami czuwał pracodawca bądź wyznaczony do tego zadania pracownik, który przekazywał im niezbędną wiedzę oraz wspierał ich w stawianiu pierwszych kroków zawodowych. Po zakończonym stażu część uczestników otrzymała propozycję zatrudnienia. Udział w projekcie pozwolił młodzieży uzyskać doświadczenie zawodowe oraz poznać specyfikę pracy. Wpłynął również na nawiązanie kontaktów na poziomie pracownik – pracodawca co w przyszłości umożliwi im swobodne poruszanie się na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych