Doradztwo zawodowe – czas start!


4 grudnia 2018

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mrągowie trwają grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, będące jedną z pierwszych form aktywizacji uczestników projektu „Stawiam na przyszłość”. Głównym celem warsztatów jest integracja i aktywizacja młodzieży oraz rozpoznanie predyspozycji zawodowych uczestników oraz ich zainteresowań.

W ramach zajęć dziesięcioosobowa grupa młodzieży poznaje podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy, metod poszukiwania zatrudnienia, źródła informacji o ofertach pracy oraz nabywa umiejętność nawiązywania kontaktu z pracodawcą i jego podtrzymywania. Nie brakuje też zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, dokumentów aplikacyjnych, sytuacji kobiet i mężczyzn na dzisiejszym rynku pracy oraz możliwości godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Zajęcia w dużej mierze opierają się na praktycznej wiedzy, dzięki czemu każdy uczestnik ma możliwość podzielenia się swoimi opiniami, obawami czy oczekiwaniami. Dialog i akceptacja sprzyjają efektywności i pozytywnej atmosferze grupowego poradnictwa. Warsztaty poprzedzone były zajęciami indywidualnymi z doradcą zawodowym, podczas których uczestnicy projektu określili swoją ścieżkę rozwoju zawodowego poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Uczestnicy projektu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć w szerokiej gamie wparcia. Oprócz zajęć indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym, mogą liczyć na wsparcie psychologa, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania m.in. z kursów językowych, komputerowych (w tym ECDL) oraz z kwalifikacyjnych kursów zawodowych.