Wycieczka zawodoznawcza


5 grudnia 2018

4 grudnia br. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Działdowie zorganizowało wycieczkę zawodoznawczą do firmy STEICO w Czarnkowie. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół w Lidzbarku Welskim o profilu technik budownictwa.

Elastyczny rynek pracy wymaga od potencjalnych pracowników nie tylko dobrego przygotowania do zawodu, ale również umiejętności i chęci ustawicznego kształcenia się w zawodzie. Głównym celem wycieczki było kształtowanie wśród młodzieży świadomości dotyczącej planowania własnej kariery i ukierunkowanie na podjęcie właściwej decyzji zawodowej. Niewątpliwym atutem wycieczki było również umożliwienie uczestnikom dokonania bilansu swoich kwalifikacji i umiejętności w odniesieniu do oczekiwań potencjalnego pracodawcy. Podczas wizyty w firmie STEICO zajmującej się produkcją naturalnych systemów budowlanych, młodzież poznała specyfikę pracy i różnorodność stanowisk. Po czym wzięła udział w warsztatach teoretyczno-praktycznych z wykorzystaniem systemu budownictwa STEICO.

Opiekunowie wycieczki oraz młodzież składają serdeczne podziękowania dla firmy STEICO za miłe przyjęcie i gościnność. Wycieczka została zorganizowana w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.