Rozpoczęli zajęcia grupowe


13 czerwca 2019

13 czerwca w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie kolejna grupa uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” rozpoczęła cykl zajęć z doradcą zawodowym.

Podczas spotkań młodzież pozna aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, źródła informacji o ofertach pracy, konstrukcje ogłoszeń prasowych oraz nabędzie umiejętność nawiązywania kontaktu z pracodawcą i jego podtrzymywania. Będzie to czas na stworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zabraknie też zagadnień dotyczących zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, plusów i minusów pracy na własny rachunek, sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz możliwości godzenia życia osobistego i rodzinnego z pracą zawodową.

Zajęcia z doradcą zawodowym to tylko jeden z elementów wsparcia dla uczestników projektu. Młodzi ludzie wezmą też udział w kursach zawodowych oraz trzymiesięcznych stażach zawodowych, które dadzą możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, a tym samym zwiększą szanse na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych