Warsztaty z uczestnikami


13 czerwca 2019

12 czerwca br. zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w Młodzieżowym Centrum Kariery Nidzicy.

Dzięki grupowym zajęciom młodzież wyznaczyła swoje cele i plany na przyszłość. Korzystając z takich narzędzi jak np. barometr zawodów, młodzi ludzie zapoznali się z zawodami deficytowymi na nidzickim rynku pracy. Oprócz tego omówione zostały zasady poruszania się po rynku pracy, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia oraz zasady godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Dodatkowo młodzi ludzie poznali zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przeanalizowali najczęściej popełniane błędy podczas procedury rekrutacyjnej. Integracyjny charakter spotkań sprzyjał nawiązaniu więzi i był zachętą do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Spotkania grupowe poprzedzone były konsultacjami indywidualnymi, podczas których uczestnicy projektu we współpracy z doradcą zawodowym tworzyli Indywidualny Plan Działania, pozwalający na poprawę obecnej sytuacji związanej z brakiem kwalifikacji lub niskimi, bądź niedostosowanymi kwalifikacjami do potrzeb rynku pracy.

Uczestnicy wyposażeni w nową wiedzę z niecierpliwością czekają na kolejne etapy projektu, a w szczególności na podjęcie stażu zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych