Spotkania z doradcą zawodowym w Elblągu


12 stycznia 2023

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu rozpoczęły się zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, będące pierwszą formą wsparcia uczestników projektu „Aktywni górą!”.

Jakie są moje zainteresowania, umiejętności, wyznawane wartości, cele edukacyjne i zawodowe? To tylko część pytań, na które odpowiadają młodzi ludzie, co traktuje się jako podstawę do szczegółowej analizy sytuacji każdego z uczestników. Oprócz określenia predyspozycji zawodowych, tworzone są wspólnie z uczestnikami projektu Indywidualne Plany Działania (IPD), czyli wizje osobistej kariery, jako pomoc w wyborze najlepszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Udział w projekcie, jak sami podkreślają w rozmowach uczestnicy, daje szansę na zdobycie nowego doświadczenia i jest zachętą do dalszej pracy nad własnym rozwojem.