Spotkanie z doradcą zawodowym w Elblągu


20 kwietnia 2017

19 kwietnia br. w ramach zajęć przygotowawczych do realizacji projektu „Inwestycja w przyszłość 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej programu Erasmus+ grupa 10 mechaników i 10 elektromechaników pojazdowych ze Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu spotkała się z doradcą zawodowym, panem Jarosławem Migaczem. Celem zajęć było przygotowanie młodzieży do rozmowy kwalifikacyjnej oraz do poruszania się po europejskim rynku pracy. Uczestnicy otrzymali praktyczne i fachowe porady na temat przekonania do siebie przyszłego pracodawcy, uzyskali  niezbędne informacje do odbycia zagranicznego stażu, a także poznali specyfikę zawodów branży motoryzacyjnej w kontekście zapotrzebowania na pracowników w Polsce i w Hiszpanii. Wspólnie omówiono też barometr zawodów, czyli prognozę deficytu lub nadwyżki pracowników w 2017 r., w województwie warmińsko-mazurskim, a w szczególności w powiecie elbląskim. Wnioski płynące z analizy wskazują na duże szanse znalezienia zatrudnienia w zawodzie: mechanik.

„Inwestycja w przyszłość 3” to projekt realizowany przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w ramach programu Erasmus+ w Sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczestników dodatkowych kompetencji zawodowych poprzez mobilność międzynarodową, a także praktyczne wykorzystanie przyswojonej w toku nauki szkolnej teoretycznej wiedzy z zakresu ich obszarów kształcenia zawodowego w kontekście jej przydatności dla rynku pracy, poznanie nowych tendencji w obrębie ich branż. Projekt zakłada ponadto podniesienie kompetencji społecznych uczestników, podniesienie świadomości międzykulturowej i umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim.