Uczmy się na błędach innych


29 listopada 2018

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mrągowie w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktycznego pn. „Uczmy się na błędach innych” miała okazję odwiedzić Zakład Karny w Dublinach. Celem wizyty studyjnej było zwrócenie uwagi uczestników OHP na zjawisko przestępczości i demoralizacji, a także uświadomienie konsekwencji łamania prawa.

Wycieczka po zakładzie rozpoczęła się od przejścia kontroli osobistej, przy użyciu psa tropiącego, co wzbudziło w uczestnikach duże zaskoczenie, po czym zapoznali się ze strukturą i działalnością placówki, warunkami życia osadzonych oraz z organizacją i realizacją zajęć kulturalno-oświatowych. Następnie młodzi ludzie oglądali cele więzienne oraz wnętrze pojazdu uprzywilejowanego. Do dyspozycji była również sala widzeń, spacerniak oraz sala izolacyjna, w której znajdowały się środki przymusu bezpośredniego. Kolejnym ciekawym elementem wizyty studyjnej był występ artystyczny osadzonych, połączony ze wspólnym zaśpiewaniem piosenki skomponowanej przez nich samych. Młodzież miała też możliwość porozmawiania ze skazanymi. Spotkanie zmusiło do refleksji zarówno osadzonych jak i młodych ludzi uczestniczących w spotkaniu. Usłyszane prawdziwe historie, sytuacje życiowe skutkujące podejmowaniem złych decyzji, które sprawiają, iż osoby trafiają za więzienny mur skłoniły do przemyśleń nad konsekwencjami postępowania niezgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym.

Dla każdego młodego człowieka wizyta w Zakładzie Karnym w Dublinach była niesamowitym przeżyciem, które z pewnością będzie wspominane przez długi czas.