Droga do kariery


29 listopada 2018

– Do udziału w projekcie namówiła mnie koleżanka. Cieszę się, że podjęłam tę decyzję, ponieważ poprzez udział w projekcie zdobyłam kwalifikacje zawodowe, zrobiłam prawo jazdy kat. B, zdobyłam wiedzę i umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz poznałam wielu ciekawych ludzi, z którymi na pewno będę nadal utrzymywać kontakt – mówi Tamara jedna z uczestniczek projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, podczas jego uroczystego podsumowania w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bartoszycach.

Głównym celem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” była poprawa sytuacji młodych osób na rynku pracy, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. Dzięki zaproponowanym formom wsparcia, młodzież nie tylko podwyższyła, lub zmieniła swoje kwalifikacje zawodowe, ale rozwinęła również cenione przez pracodawców kompetencje oraz umiejętności społeczne w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Dodatkowo zdobytą w ramach staży zawodowych wiedzę i doświadczenie młodzi ludzie będą mogli wykorzystać na dalszych etapach kariery zawodowej. Zorganizowane spotkanie było doskonałą okazją do wymiany opinii na temat rodzajów działań realizowanych w ramach projektu, ich efektów oraz wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami projektu a jego realizatorem. Spotkanie zakończyło się wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia.

Zdobyte w ramach projektu doświadczenie stanowi istotny element przygotowania młodych ludzi do samodzielnej pracy. Już dziś wiadomo, że większość uczestników będzie kontynuowała swoją karierę w zawodzie, który zdobyli w trakcie projektu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych