Wizyta przygotowawcza


25 listopada 2019

W dniach 21-22 listopada br. w Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie odbyła się wizyta przygotowawcza projektu „Fabryka gier” realizowanego przez grupę młodzieży „Helping Hands” z Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w ramach programu Erasmus+ Młodzież.

W projekt, który odbędzie się w dniach 10-17 stycznia w Olsztynie z udziałem 30 osób, zaangażowanych jest pięć krajów – Estonia, Włochy, Litwa, Rumunia i Polska. Jego głównym celem jest pokazanie młodym ludziom możliwości spędzania czasu wolnego w sposób twórczy, korzystając z gier, które były popularne w czasach, gdy nie było jeszcze smartfonów, telewizji, Internetu. W międzynarodowych grupach młodzież będzie pracować nad nowymi grami, łącząc niektóre elementy z już istniejących. Efekt pracy zostanie zaprezentowany i przetestowany przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 20 oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rusi/Filia w Bartągu. W celu rozpowszechnienia nowych gier powstanie ulotka w języku angielskim oraz językach krajów partnerskich biorących udział w projekcie.

Podczas wizyty przygotowawczej delegacje podzieliły się zadaniami, obowiązkami, omówiły sprawy organizacyjne oraz główne cele projektu. Ponadto, w trakcie spotkania stworzono słownik wyrazów niezbędnych w codziennej komunikacji oraz typowe zwroty, które będą wykorzystywane podczas prezentacji narodowych gier. Istotnym elementem było zwiedzanie Olsztyna i miejsc, w którym odbędzie się całe przedsięwzięcie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+