Praca wre!


27 listopada 2019

W Olsztynie trwają staże zawodowe realizowane w ramach II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Jest to ostatni etap projektu, stanowiący okazję do poszerzenia zdobytej wiedzy, wykorzystania jej w praktyce oraz zyskania cennego doświadczenia zawodowego.

Młodzież zdobywa doświadczenie u lokalnych pracodawców w zawodach sprzedawcy-magazyniera, spawacza, sprzedawcy, kosmetyczki i kelnera-barmana-baristy. Przed rozpoczęciem stażu dla każdego uczestnika został sporządzony program, zawierający zakres poszczególnych zadań wykonywanych w miejscu pracy. Istotne było, aby uczestnicy projektu mogli w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursów zawodowych, realizowanych we wcześniejszym etapie projektu. Zaangażowanie poszczególnych osób została dostrzeżona przez pracodawców, którzy deklarują chęć zatrudniania najlepszych stażystów.

Staż zawodowy stanowi istotny element przygotowania młodych ludzi do samodzielnej pracy. Dodatkowo młodzież może liczyć na pomoc i wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, zobowiązanych do udzielania wskazówek oraz służenia pomocą w wypełnianiu powierzonych zadań.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych