Wybór zawodu – czym się sugerować?


17 listopada 2020

Wybierając ścieżkę edukacyjną i zawodową wielu z nas zadaje sobie pytania: Kim jestem? Czym się interesuję? Jaki zawód chcę wykonywać? Jakie mam umiejętności? Zastanawiamy się jakie są nasze predyspozycje, w tym osobowość, temperament, talenty, zainteresowania i pasje. Często jednak zapominamy o wartościach, które tworzą u każdego z nas pewien wewnętrzny system – SYSTEM WARTOŚCI.

System ten najczęściej kształtuje się pod wpływem kilku źródeł tj. rodzina, rówieśnicy i przyjaciele, religia, społeczeństwo, media. A zatem zastanów się co cenisz w życiu? W jaki sposób chciałbyś realizować się w przyszłej pracy? Przyjrzyj się sobie i zastanów, co jest dla ciebie ważne: stabilizacja, pieniądze, prestiż, możliwość awansu i rozwoju, satysfakcja, spokój czy pomaganie innym? Zastanów się, czy wyznawane przez ciebie wartości dopasują się do zawodu, który chciałbyś wykonywać. Czy będziesz miał możliwość realizacji w niej swoich pragnień? Poznanie własnego systemu wartości pozwoli ci trafniej wybrać dalszą drogę edukacyjną i zawodową.