Finał projektu


27 listopada 2018

Jednostki organizacyjne Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP powoli kończą realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu Gwarancji dla młodzieży współfinansowanego ze środków UE.

Uczestnicy projektu z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Kurzętniku oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Braniewie spotkali się 23 listopada br. aby podsumować udział w projekcie oraz podzielić się swoimi wrażeniami i zdobytymi umiejętnościami. Beneficjenci otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia.

Udział w projekcie, jak sami podkreślali w rozmowach uczestnicy, dał im ogromną szansę na zdobycie nowego doświadczenia. Brak lub małe doświadczenie zawodowe było jednym z głównych powodów problemów z możliwością podjęcia zatrudniania przez uczestników.

Młodzież poza przygotowaniem do samodzielnej pracy, zyskała wiele dodatkowych wartości m.in. społecznych – bardzo ważnych w nawiązywaniu nowych kontaktów w relacji uczestnik-pracodawca-współpracownicy, które na pewno zaowocują w przyszłości swobodnym poruszaniem się na rynku pracy. Udział w projekcie pozwolił poznać specyfikę pracy i zdobyć nowe kompetencje, jednak jego główną zaletą jest przepustka do zatrudniania.

Głównym celem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” była aktywizacja zawodowa młodych osób w wieku 18-24 lata, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, którym ograniczenia materialne i środowiskowe oraz niedostateczne kwalifikacje zawodowe uniemożliwiały wyjście na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia gwarantującego udany start życiowy. Wsparcie dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie rozpoczęło się od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania, obejmujących zakres wsparcia, a także szczegółową diagnozę ich predyspozycji zawodowych. Podczas kolejnych etapów realizacji projektu młodzież wzięła udział nie tylko w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, ale także w zajęciach przygotowujących do usamodzielnienia się, czy warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. Dodatkowym atutem była możliwość skorzystania m.in. z kursów językowych, komputerowych (w tym ECDL), prawa jazdy kat. B. Ostatnim etapem były trzymiesięczne staże zawodowe, czyli praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w zakładach pracy. Dodatkowo uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w postaci bezpłatnego wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczeniem NNW, jednorazowego stypendium szkoleniowego wypłacanego po ukończeniu kursu zawodowego, stypendium stażowego za każdy miesiąc odbywanego stażu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem, bądź osobą zależną.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych