Dni Otwarte Funduszy Europejskich


22 maja 2017

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największe wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. To setki wydarzeń i tysiące odwiedzających, którzy przez cztery dni mogą skorzystać z szerokiej gamy propozycji spędzenia wolnego czasu w całym kraju.

W dniach 18-19 maja br. do inicjatywy włączyły się również jednostki Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP, organizując ciekawe wydarzenia skierowane do młodzieży, m.in. spotkanie informacyjno – edukacyjne „Świadomy obywatel Unii Europejskiej” zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Bartoszycach. Uczestnikami zajęć byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Zgodnie z hasłem „Świadomy obywatel Unii Europejskiej”, celem spotkania było przybliżenie idei integracji wspólnoty państw UE. Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze pojęcia i zagadnienia dotyczące funkcjonowania Wspólnoty. Ponadto, słuchacze zastanawiali się nad korzyściami płynącymi z przystąpienia Polski do UE. Podsumowaniem zajęć było wspólne odśpiewanie hymnu UE „Oda do radości” oraz quiz z nagrodami sprawdzający wiedzę uczniów o Unii Europejskiej.

Spotkanie grupowe odbyło się również MCIZ OHP w Elblągu, którego tematem był „Europass- przepustka na europejskim rynku pracy” dla młodzieży ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z dokumentami Portfolio Europass oraz z działalnością CEiPM OHP w Elblągu i realizowanymi projektami europejskimi. Uczniowie zaznajomili się również ze stroną internetową, na której można sporządzić własne CV Europass on-line. Uczestnicy spotkania aktywnie brali udział w dyskusji na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz możliwości zatrudnienia w Polsce jak i za granicą.

Sporą grupę młodzieży przyciągnęły również warsztaty zorganizowane przez MCK w Szczytnie. Celem zajęć było przedstawienie funduszy europejskich, jako szansy na rozwój zawodowy. Specjaliści MCK przedstawili charakterystykę funduszy europejskich, poruszyli kwestię pożądanych zawodów i specjalizacji na europejskim rynku pracy oraz motywach wyboru pracownika przez pracodawcę. Obecna na spotkaniu beneficjentka realizowanego przez OHP projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” przybliżyła zebranym gościom przebieg uczestnictwa oraz płynące z niego korzyści.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich zawitały także do MCK OHP w Giżycku, gdzie odbyło się seminarium „Jak fundusze europejskie mogą pomóc młodym ludziom?”, na które został zaproszony Specjalista z Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej w Ełku. Podczas seminarium poruszona została tematyka funduszy europejskich w kontekście ich wpływu na życie młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem sfery edukacyjno-zawodowej. Przedmiotem seminarium była również analiza możliwości rozwoju, zdobycia nowych kompetencji oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych dzięki środkom unijnym. W ramach spotkania zostały omówione projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane przez MCK OHP w Giżycku. Na zakończenie wydarzenia odbył się konkurs, w którym udział wzięło 14 uczestników Hufca Pracy w Giżycku. Uczniowie zmierzyli się z testem wiedzy o Unii Europejskiej, a na zwycięzców czekały wspaniałe nagrody.