W przededniu startu Szkół Branżowych I Stopnia – seminarium


26 maja 2017

25 maja 2017 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Elblągu oraz z Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu zorganizowało seminarium – otwarte spotkanie informacyjne dotyczące kształcenia zawodowego młodzieży oraz praktycznej nauki zawodu. W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy zrzeszeni w izbie rzemieślniczej oraz spoza niej, a zainteresowani kształceniem praktycznym młodzieży uczęszczającej do szkół zawodowych – a od nowego roku szkolnego do szkół branżowych I stopnia. Pracodawcy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu z branży cukierniczej, kaletniczej, mechanicznej, tapicerskiej, budowlanej, usługowej oraz przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych mieli okazję dowiedzieć się o zmianach w związku z reformą ustroju szkolnego, aktualnych zasadach refundacji kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników i pochodnych, oraz przepisach dotyczących kształcenia zawodowego. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Paweł Kowszyński, Komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu – Michał Kowalkowski, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu – Iwona Pekura, a także Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu – Dorota Bajor, przedstawili podczas seminarium zakres współpracy jednostek z pracodawcami w ramach kształcenia młodocianych. Poruszono kwestie m.in. w jaki sposób można uzyskać refundację kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników młodocianych oraz jak można uzyskać uprawnienia instruktora PNZ. Zapoznali z aktualnymi przepisami w tym zakresie oraz zwrócili uwagę na formę współpracy międzyinstytucjonalnej. Przygotowali także niezbędne materiały informacyjne dotyczące przedmiotu seminarium. Ponadto pracodawcy dowiedzieli się jak uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu. Spotkanie zakończyło się nawiązaniem szerszej współpracy pomiędzy pracodawcami, a instytucjami.

Osoby, które nie miały okazji uczestniczyć w seminarium, a chcące dowiedzieć się o możliwości kształcenia zawodowego młodzieży mogą uzyskać informację pod numerem infolinii 19524 lub osobiście w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu mieszczącym się przy ul. Junaków 5.

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o refundacji wynagrodzeń młodocianych.