Droga do zatrudnienia


6 grudnia 2019

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Ostródy powoli kończą ostatnią formę wsparcia, jaką są staże zawodowe.

Miejscem stażu jednego z uczestników jest R-GOL – największy sklep piłkarski w Polsce. Podopieczny ostródzkiej jednostki OHP rozwija tu swoje umiejętności w zawodzie magazyniera z obsługą programu komputerowego, urządzeń fiskalnych i obsługą wózka jezdniowego.

Dzięki tej pracy poszerzyłem swoją wiedzę i nabyłem umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku magazyniera. Cieszę się też, że poznałem nowych ludzi oraz rozwinąłem sieć kontaktów” – mówi Piotr, uczestnik projektu.

Przypomnijmy, że głównym celem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest aktywizacja zawodowa młodych osób w wieku 18-24 lat, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, którym ograniczenia materialne i środowiskowe oraz niedostateczne kwalifikacje zawodowe uniemożliwiały wyjście na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia gwarantującego udany start życiowy. Udział w projekcie rozpoczęto od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania, obejmujących zakres wsparcia, a także szczegółową diagnozę predyspozycji zawodowych. Podczas kolejnych etapów realizacji projektu młodzież wzięła udział w zajęciach z pośrednikiem pracy, a także w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. A wszystko po to, aby dobrze reprezentować się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabyte umiejętności ułatwią młodzieży udany start na rynku pracy i pozyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia. To istotny krok w kierunku budowania własnej kariery zawodowej.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych