Powitanie wakacji


30 czerwca 2020

26 czerwca, tak jak w innych jednostkach w całym kraju, młodzież z OHP na Warmii i Mazurach zakończyła rok szkolny i powitała wakacje.

Podczas uroczystego zakończenia roku w szkołach, w których na co dzień uczy się młodzież OHP z Elbląga (Zespole Szkół Zawodowych nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług) wręczono świadectwa i nagrodzono uczniów wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wysoką frekwencją na zajęciach. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości kadra OHP zaprosiła swoich podopiecznych do nowej siedziby elbląskiego hufca, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek. Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński wraz z Komentantem Hufca Pracy w Elblągu Dorotą Perlejewską podsumowując ten wyjątkowy rok szkolny skierowali do młodzieży wyrazy uznania oraz życzyli udanego, bezpiecznego i zasłużonego wypoczynku. Kadrze zaś podziękowali za wkład pracy w osiągnięcia uczestników. Kolejnym punktem uroczystości było rozdanie dyplomów gratulacyjnych oraz upominków dla uczniów wykazujących się wzorową postawą i aktywnością na rzecz lokalnej społeczności. Pożegnano też tegorocznych absolwentów. Nie zabrakło wzruszeń, kwiatów i serdecznych podziękowań.

Wakacje dla młodzieży to przerwa w zajęciach i z pewnością czas na złapanie oddechu. Część młodych ludzi w wolne dni wybiera odpoczynek, ale też wielu z nich decyduje się wykorzystać letnie miesiące na podreperowanie swojego budżetu, poszukując pracy wakacyjnej. Jednostki OHP na Warmii i Mazurach mają dla młodych ludzi, którzy poszukują tymczasowego źródła dochodu, oferty pracy krótkoterminowej. Oferty pracy napływają od pracodawców w czasie trwania niemal całego okresu letniego. Zatem jeśli poszukujesz pracy, chcesz uzyskać praktyczne porady dotyczące pisania dokumentów aplikacyjnych lub przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej oraz inne wartościowe wskazówki, które zwiększą Twoje szanse na znalezienie zatrudnienia – przyjdź do najbliższej jednostki OHP i skorzystaj z naszej pomocy.