SPRAWDZILIŚMY SIĘ W PRAKTYCZNYM DZIAŁANIU!


17 listopada 2021

Sprawdziliśmy się w praktycznym działaniu! Uczestnicy Hufca Pracy w Olsztynie tak podsumowali swój udział w stażach zawodowych u hiszpańskich pracodawców. Podczas uroczystości wręczenia certyfikatów Europass – Mobilność opowiedzieli o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas trzytygodniowego pobytu w Hiszpanii.

Wyjazd młodych ludzi poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania w Polsce. Uczestnicy mieli zapewniony m.in. 70-godzinny kurs języka hiszpańskiego, przygotowanie kulturowe i opiekę pedagogiczną. Już na miejscu doskonalili swoje umiejętności językowe pod okiem native speakera. Przygotowaniem praktycznym zajęli się miejscowi pracodawcy. Mimo początkowych trudności związanych z potrzebą znajomości fachowego języka, uczestnicy z każdym dniem radzili sobie coraz lepiej. Hiszpanie doceniali dokładność, skrupulatność i zaangażowanie polskich uczniów.

Projekt „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery” realizowany jest w ramach programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Europejskiego Funduszu Społecznego.