TWÓRZ-DZIAŁAJ-WŁĄCZ SIĘ


11 maja 2017

9 maja br. w Warszawie obyły się obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+.
W tegorocznych obchodach ETM uczestniczyła specjalistka ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej – Barbara Leszczyńska z Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie, która podczas spotkania dzieliła się swoim doświadczeniem związanym z wolontariatem lokalnym i międzynarodowym, a także wiedzą na temat narzędzi do działania w danym zakresie. Podczas spotkania odbyły się warsztaty dla młodzieży oraz pracowników młodzieżowych na temat wolontariatu lokalnego, a także wolontariatu w sieci, cyfryzacji oraz przyszłości młodzieży i świata za 20 lat w Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, iż współczesny rozwój cyfrowego społeczeństwa wymaga innych niż dotychczas narzędzi wspierających zaangażowanie młodych ludzi, ale jednocześnie nadal istotne są w nim wartości takie jak solidarność, zaangażowanie społeczne i międzykulturowość. Po części warsztatowej odbyła się debata „TWÓRZ – DZIAŁAJ – WŁĄCZ SIĘ Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim”, podczas której doszło do gorącej dyskusji na temat cyfryzacji, jej przyszłości i wpływu na rozwój człowieka.
Tegoroczne polskie obchody ETM były poświęcone tematyce zmian technologiczno-cyfrowych, solidarności młodych ludzi, szerzenia wiedzy o programie Erasmus+, były także okazją do wysłuchania pomysłów młodych ludzi dotyczących kształtowania przyszłych kierunków polityki młodzieżowej UE. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego m.in. Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej – Marzena Machałek oraz Minister Cyfryzacji – Anna Streżyńska, Przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN – ale przede wszystkim młodzież z różnych organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności, wolontariusze oraz przedstawiciele organizacji młodzieżowych.