Zdobywają doświadczenie


7 października 2019

Podopieczni Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie rozpoczęli ostatni etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – trzymiesięczne staże zawodowe. Młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe u lokalnych pracodawców w zawodach sprzedawca-magazynier, spawacz, sprzedawca, kosmetyczka i kelner-barman-barista.

W trakcie stażu młodzież zapoznaje się z obowiązkami na określonym stanowisku, sposobem funkcjonowania zakładów pracy, panującymi tam zasadami oraz kształtuje i rozwija kompetencje społeczne, tj. punktualność, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość – obecnie bardzo pożądane przez pracodawców.

Młodzież często podkreśla, że doświadczenie w zawodzie ma kluczowe znaczenie, jeśli zależy nam na rozwoju i otrzymywaniu atrakcyjnych ofert pracy, a staż jest doskonałą formą zdobywania umiejętności cenionych na rynku pracy. Oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego, stażyści cenią sobie możliwość nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się bardzo pomocne w budowaniu dalszej kariery zawodowej.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych